Digital transformation

Från idé till verklighet

 Teknologi driver förändring men värde får du först när dina användare förstår, kan  och vill vara en del av förändringen.

 

Vi erbjuder konsulter med spetskompetenser inom Verksamhetsutveckling, Förändringsledning, Projektledning, Affärsutveckling och DataScience. Individuellt eller som ett team hjälper vi er minska gapet mellan nutid och framtid genom att sammanfoga teknik, processer, verksamhet och människor.

 

Genom vårt ramverk som är baserat på etablerade metoder och egna erfarenheter gör vi din transformation mätbar, långsiktig, kostnadseffektiv och strukturerad.

ERBJUDANDEkontakta oss

strategi

Vad behöver göras och vilket ska prioriteras för att skapa värde, resultat och konkurrensfördelar i din organisation?

 

kompetens

Finns resurserna internt eller behöver du komplettera med utbildning, teambyggande eller externa resurser?

 

Teknik & Timing

Två viktiga faktorer när vi pratar digitalisering är att säkerställa att tiden är rätt utifrån marknad, kunder, interna och externa behov samtidigt som vi behöver avgöra vilken teknik vi ska använda för att effektivast nå målet och förhindra inlåsningseffekter samt ta hänsyn till legacy system.

projekt

Hur säkerställer du att ni når era mål, minimerar riskerna och får ut den förväntade effekten i rätt tid och med de planerade medlen?

 

förändring

Nöjer du dig med att din förändringsprocess fungerar, eller vill du att den är högpresterande? Förändring kräver aktiv ledning.

 

förvaltning & Utveckling

Kan effektiv förvaltning och utveckling skapa ett högre värde för verksamheten och dess kunder?

 

innovation

Är din organisation nytänkande och kreativ? Vilka produkter och tjänster kommer du att leva på om 3 till fem år?

 

Kultur & Individ

Vi ser ofta att våra kunder är duktiga på att genomföra tekniska projekt och mäta på tid, pengar och funktionalitet. Så länge inte organisationen och dess anställda ändrar sitt beteende och anammar det nya, så kommer också effekten och värdet försvinna.

Det är dags att lägga minst lika stor vikt på aktiv förändringsledning som på traditionell projektledning!

vi skapar värde för människor, företag samt samhället i stort genom digitala möjligheter

Ny teknik – nytt beteende = digital transformation

Våra framgångsfaktorer

Digitalisering finns idag på allas agenda och ständig förändring har blivit det nya normaltillståndet. Ny teknik skapar nya möjligheter. Det gäller bara att hänga med i utvecklingen samt förstå vad den kan ge för värde i just din verksamhet.

Projekt samt digitala initiativ pågår ständigt samtidigt som målen är rörliga, kunderna ombytliga och omprioriteringar regelmässiga.

För att hinna med den snabba utvecklingen är vår övertygelse att begreppet och konceptet ”projekt” behöver omdefinieras.

 

9

Kompetens

Vi har kunskap om vad tekniken kan göra för din verksamhet och hjälper dig med ett helhetsperspektiv.

 

9

Metoder

Vi har utvecklat ett ramverk för digital transformation baserat på etablerade metoder och best practice.

9

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av digitalisering och transformation samt förstår samspelet mellan Strategi, Organisation, individ och Teknik.

9

Nytänkande

Vi litar på vår kunskap och erfarenhet och tittar gärna på nya betalningsmodeller med delad risk och framgång.

9

Oberoende

Våra kunder kan lita på oss fullt ut och vi har inga samarbeten eller leverantörer som gör avkall på vårt oberoende.

9

Nätverk

Vi har ett stort nätverk med många kontakter som säkerställer att du som kund får bästa möjliga kompetens vid behov.

Värdeord

MOD   Vi vågar sticka ut, utmana, tänka annorlunda  och erkänna när vi har fel.

PÅLITLIGHET   Vi är transparenta och uppfyller alltid våra åtaganden gentemot kunder, partners och kollegor.

RESPEKT   Vi möter varje situation och människa med förståelse och ödmjukhet.

Om LeadPoint

Idé. För tre år sedan skapades idén av ett oberoende företag som leverar värde till kunder genom att ta vara på och ständigt utveckla de anställdas kompetenser. När ni anlitar Leadpoint får ni inte bara konsultens kunnande, utan hela bolagets samlade kompetens och erfarenhet.

Start. Vintern 2017 förverkligade vi vår idé och startade Leadpoint med fokus på att skapa en arbetsplats som ger de bästa förutsättningarna för de anställda att trivas och vidareutvecklas inom digital transformation, innefattande verksamhetsutveckling, projekt/förändrings-ledning, förvaltning, utveckling, innovation och management.

Nu. Idag har vi lyckats attrahera de bästa i branschen och är 5 anställda samt anlitar ungefär lika många underkonsulter inom olika kompetensområden. Utöver det har vi skapat starka samarbeten med expertis inom Data Science, AI, Algoritmer m.m och knutit till oss ett stort partner nätverk. Vi har tillsammans skapat ett ramverk för hur du som kund snabbt ska kunna förändra, anpassa, effektivisera, automatisera och samtidigt maximera förväntad effekt samt skapa förutsättningar för innovation.

Vi är en strategisk rådgivare, samarbetspartner och leverantör kring digital transformation som hjälper dig gå från idé till verklighet på ett optimalt sätt.

Artikel

Du kan alltid bli bättre!

Men vågar du utmana för att hitta nya möjligheter.

Jag är övertygad om att de flesta människor och verksamheter strävar efter att hela tiden bli bättre, smartare, snabbare och effektivare. Det är en del av vårt DNA och en förutsättning för evolution. Med det i tanken så blir jag samtidigt lite förvånad över att så få av oss faktiskt har en metod eller plan på hur det ska ske.

Hur skapar jag en ny, uppdaterad version av mig själv, mitt team eller min verksamhet?

Var börjar jag, när ska jag anse mig vara i mål, vilka delmål ska jag prioritera och hur säkerställer jag att jag efter målgång fortsätter min utveckling?

Vill du bli bäst på det du gör, i ditt team, i din verksamhet, på din marknad eller i din bransch?

Ta då lärdom av andra, undvik att göra samma misstag, tänk annorlunda, träna ofta, fokusera på dina styrkor och utveckla dina svagheter. Ja, tipsen är många och det kan låta enkelt, men hur kommer jag igång?

Läs mer om våra tankar i denna artikel.

Några av våra leveranser

Stor kommun i södra  Sverige

Projektledning, planering och programledning av flertalet IT-projekt inom kommunen.

  Medelstort bolag inom Transport & logistik

  Översyn av hela IT-miljön, förslag på ny arkitektur och upphandling av nya tjänster som ledde till minskade kostnader och administration.

  Vad säger  våra kunder

  Upphandling & Digitalisering

  ”Leadpoint matchade våra behov på alla punkter när vi sökte en proffsig partner för att guida oss rätt inom digitalisering”

  Emelie Bengtsson

  Ekonomichef, GP-last

  Högpresterande team & Förändring

  ”Stort tack Leadpoint för en bra ledning, inspiration och glädje. Det har varit intressant och spännande att få vara med på denna resa”

  Eva Lundbladh

  Enhetschef, Vellinge kommun

  kontakta oss

  8 + 10 =

  Telefon

  +46 70 109 63 92

  Email

  info@leadpoint.se

  Address

  Adelgatan 2

  211 22 MALMÖ