Vårt erbjudande

Konsulter eller team med spetskompetens inom:

 • Verksamhetsutveckling
 • Förändringsledning
 • Projektledning
 • Affärsutveckling
 • Team och ledarskapsutveckling
 • Data Science

 

Vår leverans

Består av:

 • Löpande konsultinsatser
 • Teamleveranser till fastpris och/eller baserat på levererat resultat
 • Paketerade tjänster
 • Egen utvecklade produkter och ramverk

 

Digital transformation

Digitalisering finns idag på allas agenda och ständig förändring har blivit det nya normaltillståndet.

Projekt samt digitala initiativ pågår ständigt samtidigt som:

 • Målen är rörliga
 • Kunderna ombytliga
 • Omprioriteringar regelmässiga

För att hinna med den snabba utvecklingen är vår övertygelse att

begreppet och konceptet ”projekt” behöver omdefinieras.

Ramverk för digital transformation

Utmaning

När vi diskuterar med våra kunder märker vi tydligt att det viktigaste är inte längre att endast nå målet utan även hur snabbt vi gör det.

De vanligaste utmaningarna de har är:

 • Begränsat med resurser
 • Bristfällig kontroll
 • Att få organisation och människor att göra annorlunda
 • Att skapa en stabil förvaltning för nya lösningar
 • Att frigöra tid för innovation

Lösning

Med vårt ramverk hanterar vi dessa utmaningar och skapar kontroll på förhållandet mellan risker, resurser, förseningar, kostnader, beteenden och teknik. Dessutom blir dina förändringar:

 • Mätbara
 • Återanvändningsbara
 • Kostnadseffektiva
 • Långsiktiga

Videon beskriver övergripande vårt ramverk som bygger på våra sex fokusområden. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

strategi (vad)

Vad behöver göras och vilket ska prioriteras för att skapa värde, resultat och konkurrensfördelar i din organisation?

Vi skapar, förankrar, förbättrar eller förtydligar den digitala strategin för att sedan arbeta fram en hållbar handlingsplan med mätbara mål.

kompetens (vem)

Finns resurserna internt eller behöver du komplettera med utbildning, teambyggande eller externa resurser?

För att lyckas behövs människor med kunskap, erfarenhet, vilja och uthållighet. Vi hjälper er hitta och coacha det optimala teamet för att lyckas med er strategi.

Teknik & Timing

Två viktiga faktorer när vi pratar digitalisering är att säkerställa att tiden är rätt utifrån marknad, kunder, interna och externa behov samtidigt som vi behöver avgöra vilken teknik vi ska använda för att effektivast nå målet och förhindra inlåsningseffekter samt ta hänsyn till legacy system.

projekt (hur)

 

Hur säkerställer du att ni når era mål, minimerar riskerna och får ut den förväntade effekten i rätt tid och med de planerade medlen?

Vi arbetar med en metod som inbegriper allt från finansiering och risk till förändringsledning och kulturförflyttning.

förändring (varför)

Nöjer du dig med att din förändringsprocess fungerar, eller vill du att den är högpresterande? Förändring kräver aktiv ledning.

Vi arbetar med både teknik och människor och det är i samspelet mellan dessa som din organisations utmaningar och möjligheter formas.

förvaltning & Utveckling (nutid)

Kan effektiv förvaltning och utveckling skapa ett högre värde för verksamheten och dess kunder?

Vi hjälper till med att analysera befintlig förvaltningsstyrning och identifierar vad som fungerar bra, samt vad som kan utvecklas.

innovation (framtid)

Är din organisation nytänkande och kreativ? Vilka produkter och tjänster kommer du att leva på om 3 till fem år?

Vi hjälper er skapa förutsättningar för innovation. Vi löser problem, skapar nya idéer och mobiliserar organisationer till förändring

Kultur & Individ

Vi ser ofta att våra kunder är duktiga på att genomföra tekniska projekt och mäta på tid, pengar och funktionalitet. Så länge inte organisationen och dess anställda ändrar sitt beteende och anammar det nya, så kommer också effekten och värdet försvinna.

Det är dags att lägga minst lika stor vikt på aktiv förändringsledning som på traditionell projektledning!

Erbjudande Strategi & Kompetens

Strategi

Hur styr, mäter, kontrollerar och prioriterar du dina aktiviteter i bolaget. De flesta har digitala initiativ i någon form men långt ifrån alla har en tydlig strategi och handlingsplan som går i linje med verksamhetens vision och strategiska mål.

Konsult Tjänster
 • Strateg
 • Verksamhetsutvecklare
 • Affärsutvecklare
 • CIO
 • Förändringsledare

 

Paketerade Tjänster
 • Analys av digitaliseringsmognad i din organisation
 • Inspirations workshop med ledningsgrupp
 • Analys av kundresa och nya behov
 • Kartläggning av transformationskapacitet

Kompetens

Vilka förutsättningar, kunskaper och erfarenheter behövs för att lyckas med en förflyttning? Finns dessa internt, är de tillgängliga, behöver de utbildas eller behöver ni komplettera med externa resurser? Vi hjälper er skapa högpresterande team.

Konsult Tjänster
 • Förändringsledare
 • Coach
 • Rekrytering
 • Konsultmäklare

 

Paketerade Tjänster
 • Inspirationsföreläsning
 • Behovsanalys
 • Personprofilanalys
 • Team/avdelnings-analys
 • Rekryteringsprofilering

Erbjudande Projekt & Förändring

Projekt

Vad är er definition av ett lyckat projekt?

Konsult Tjänster
 • Projektledare
 • Programledare
 • Projektkontorsansvarig

 

Paketerade Tjänster
 • Etablering av projektkontor
 • Projektkontor som funktion
 • Analys av ”kris” projekt
 • Projektmognadsanalys

Förändring

Hur och vad mäter ni för att säkerställa effektmålen?

Konsult Tjänster
 • Förändringsledare
 • Kommunikatör
Paketerade Tjänster
 • Förändringsmognadsanalys
 • Teamanalys
 • Personanalys
 • Effektmätning

Erbjudande Förvaltning, Utveckling & Innovation

Förvaltning & Utveckling

När lämnar du över till förvaltnining och vilka förutsättningar och förväntningar finns?

Konsult Tjänster
 • Förvaltningsledare
 • Processexpert
 • Verksamhetsutvecklare
 • ITIL expert

 

Paketerade Tjänster
 • Process identifiering
 • Process kartläggning
 • Inspirationsmöte AI
 • Workshop AI

Innovation

Vad menar vi med innovation och vilka förutsättningar finns i organisationen att aktiv arbeta med det?

Konsult Tjänster
 • Innovationsledare
Paketerade Tjänster
 • Inspirationsföreläsning
 • Innovationsstyrning
 • Portföljhantering och rapportering

vi skapar värde för människor, företag samt samhället i stort genom digitala möjligheter

Ny teknik – nytt beteende = digital transformation

Våra framgångsfaktorer

Digitalisering finns idag på allas agenda och ständig förändring har blivit det nya normaltillståndet. Ny teknik skapar nya möjligheter. Det gäller bara att hänga med i utvecklingen samt förstå vad den kan ge för värde i just din verksamhet.

Projekt samt digitala initiativ pågår ständigt samtidigt som målen är rörliga, kunderna ombytliga och omprioriteringar regelmässiga.

För att hinna med den snabba utvecklingen är vår övertygelse att begreppet och konceptet ”projekt” behöver omdefinieras.

 

9

Kompetens

Vi har kunskap om vad tekniken kan göra för din verksamhet och hjälper dig med ett helhetsperspektiv.

 

9

Metoder

Vi har utvecklat ett ramverk för digital transformation baserat på etablerade metoder och best practice.

9

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av digitalisering och transformation samt förstår samspelet mellan Strategi, Organisation, individ och Teknik.

9

Nytänkande

Vi litar på vår kunskap och erfarenhet och tittar gärna på nya betalningsmodeller med delad risk och framgång.

9

Oberoende

Våra kunder kan lita på oss fullt ut och vi har inga samarbeten eller leverantörer som gör avkall på vårt oberoende.

9

Nätverk

Vi har ett stort nätverk med många kontakter som säkerställer att du som kund får bästa möjliga kompetens vid behov.

Värdeord

MOD   Vi vågar sticka ut, utmana, tänka annorlunda  och erkänna när vi har fel.

PÅLITLIGHET   Vi är transparenta och uppfyller alltid våra åtaganden gentemot kunder, partners och kollegor.

RESPEKT   Vi möter varje situation och människa med förståelse och ödmjukhet.

kontakta oss

6 + 10 =

Telefon

+46 70 109 63 92

Email

info@leadpoint.se

Address

Adelgatan 2

211 22 MALMÖ