Digitalisering VS Digital Transformation

 

Avgörande för din organisation eller bara en fluga?

 

Läs mer om oss

Många! Inklusive oss på Leadpoint, är vi som talar både mycket och gärna om lyckade digitala investeringar, framgångsrika satsningar och innovationer som leder till nya leveransmodeller, effektivisering, ökat kundvärde och högre intäkter.                            Men, är det egentligen så fantastiskt, eller handlar det mer om enskilda satsningar som fokuserarar på att lösa ett specifikt problem och med en tendens att inte bli mycket mer än så, trots att potentialen kanske är mycket större?

Frågorna jag ställer mig är. Varför lyckas vissa organisationer med digital transformation medans andra stannar vid digitalisering. Vad har de gemensamt, vad är skillnaden på digital transformation och digitalisering samt vilka effekter kan du förvänta dig i just din organisation?

Jag träffar många kunder och kollegor i min roll som affärsutvecklare och företagare. En hel del av dem med en stark beslutsamhet att göra saker med hjälp av ny digital teknik. Ibland för att man själv eller någon annan har kommit på en briljant idé och ibland för att konkurrenterna gör något man vill eller borde göra eller kanske helt enkelt måsta anpassa sig till. Initiativen kan komma från  avdelningschefen, leverantören, ledningsgruppen, personalen eller IT-avdelningen. Oavsett vilket så är min inställning att initiativ till förändring och att främja innovation är såklart i de flesta fallen alltid positivt. Men när det sker okontrollerat och på bekostnad av något annat som kanske är mer prioriterat så blir det lätt fel och onödigt dyrt.

Jag ser förvånansvärt många  beslut rörande digitala satsningar som fattas på magkänsla och oro av att halka efter samtidigt som man misslyckas med att identifiera sina pågående digitala initiativ eller fastställa hur de driver mot de gemensamma målen. Till syvende och sist hamnar vi i frågeställningen kring prioritering av Inre eller Yttre effektivitet. Är det viktigast att göra saker rätt eller göra rätt saker?

Hur vore det att delta i ett lopp där alla startar från olika platser, tar olika vägar och med olika typer av utrustning och färdsätt? Ja, förr eller senare kommer förmodligen alla i mål.

Men Rune som sprang i finskor fick problem med hälsenan, Helen som inte hade en jacka blev förkyld och Ted som glömde ta med kartan fick alla leta efter. Samtidigt som Örjan  hade nya löparskor men tyckte loppet var meningslöst och stannade till för en fika medans Albert som är ny i gänget valde att ta en taxi.                                                                                                                     I min värld är Albert vinnare ur många perspektiv, inte minst genom förmågan att tänka annorlunda och spara på sina krafter och därmed vara redo för nästa etapp. Hade de dessutom pratat med varandra som ett team så hade alla kunnat åka med i samma taxi och varit redo för nya utmaningar.

I Exemplet blir det väldigt tydligt att även om målet är definierat så har vi alla olika förutsättning att ta oss dit. Väljer vi sedan att belöna individuella insatser så kommer resultaten att vara därefter. Även om vi använder oss av etablerade metoder för målformulering (Ex. SMART) så finns där fortfarande utrymme för alternativ om vi inte lyfter blicken, pratar med varandra, väger in nya perspektiv eller möjligheter och vågar tänka annorlunda.

Ungefär samma utmaningar har vi när vi pratar om digitalisering och är kanske en del av orsaken till varför vi inte uppnår digital transformation.

  • Förändringsmotstånd & invanda mönster. Rune valde samma verktyg som alltid, trots att uppgiften såg annorlunda ut än den han är van vid.
  • Framtidsspaning & tid. Helen använda fel verktyg och glömde eller hann inte kontrollera förutsättningarna.
  • Kompetens & Mod. Ted ville inte göra fel så han tänkte han skulle följa efter någon annan.
  • Engagemang & Onödig investering. Örjan valde att köpa nya skor och var rätt rustad men valde att prioritera annat.
  • Kommunikation & Samarbete. Albert valde rätt verktyg men kommunicerade inte med de andra.
  • Ledarskap, förutsättningar & metoder. Den som utlyste uppgiften förklarade inte förutsättningarna, varför uppgiften skulle genomföras och vilken den förväntade effekten skulle bli.

Jag vill påstå att det finns stora fördelar med att skapa sig en helhetsbild av sin verksamhet ur flera perspektiv, både internt som externt och därefter genomföra sin digitala transformation kontrollerat och med eftertanke för att nå dess fulla potential. Du kommer garanterat stöta på problem men det är hur du hanterar dessa som är avgörande om du kommer lyckas eller ej. Har du skaffat dig bra förutsättningar för att agera, göra prioriteringar och hantera förändringar så har du förmodligen ett bättre utgångsläge för att lyckas lösa problem på vägen. Jag pratar nu inte om en digital strategi eller en diffus agenda, utan en förankrad aktivitetsplan kopplat till era prioriteringar, mål och KPI.er, baserad på er unika situation och era förutsättningar att nå era mål.

Risken är annars väldigt stor att du bygger nya stuprör i organisationen där varje digitala investering löser ett utpekat problem för en specifik person, grupp eller avdelning men utan en helhet eller några synergieffekter.  Vilket kanske i vissa fall är ”good enough”?

Jag menar dock att det finns bättre, mer kostnadseffektiva och kanske smartare sätt att ta sig an detta.

Genom att se det ur ett större perspektiv och regelbundet utvärdera hela företagets nuvarande och potentiellt framtida problemställningar och utmaningar i ena vågskålen och sedan avgöra vilka som är måste, borde och kanske (Ex MoSCoW metoden). Samtidigt som du i andra vågskålen väger in alla för närvarande tillgängliga och möjliga digitala möjligheter som finns för att sedan matcha dem mot varandra. Då upptäcker du väldigt snart att din unika blandning av teknik kan lösa väldigt många av din organisations nuvarande och framtida utmaningar. Detta är förstås väldigt förenklat och jag har stor respekt för att det krävs djup kunskap om din organisation och bransch men även tillgång till teknikkompetens, omvärldsbevakning, innovationsförmåga, förändringshantering och gärna stenkoll på faktorer som tid, timing, precision och tur. Därför är det såklart viktigt att hitta tillvägagångsätt och metoder för att kunna påverka och hantera dessa faktorer i så stor utsträckning som möjligt.

Sammanfattningsvis ser jag att många av initiativen kring digitalisering fokuserar på tekniken och löser enstaka utmaningar men skapar ibland nya problem, nya stuprör i organisationen och kan bli onödigt dyrt. Medans digital transformation förändrar hela organisationens potential att nå nya nivåer. Det kräver dock kunskap och förståelse kring organisation, Strategi,  kultur, Teknik och marknad.

Hur gör jag då? Några av mina  tips är:

1. Börja med att undersöka din organisations digitala mognadsnivå och gör det gärna med en extern leverantör som kan se saker ur andra perspektiv.

2. Starta dialogen både internt men ännu viktigare externt för att samla in erfarenheter och skapa idéer.

3. Ställ följande frågor till dig själv och andra i din organisation (bortse helt från vad du tror är möjligt eller inte möjligt) och ställ dem ur perspektiven: Din vardag, din kunds vardag, organisationens prestation. Ta hjälp av en facilitator för ökad effekt.

 – Vilka förändringar kommer att ske på 1, 3 och 5 års sikt?

 – Finns där något som kan, bör eller ska förenklas eller förbättras?

4. Avsett tid för inspiration och information kring vad tekniska möjligheter IoT, AI, ML, o.s.v. kan betyda för din organisation och vilken påverkan det har haft på andra organisationer. Genom workshops, seminarier eller föreläsningar.

5. Inventera pågående digitala initiativ.

6. Använd t.ex. vågskålsmetoden för att säkerställa rätt satsning och förslagsvis MoSCoW metoden för att prioritera och ta dig framåt.

7. Kommunicera, informera och skapa förändringsvilja i din organisation. 

Hur resonerar du och vad är din målsättning?

Hör gärna av dig med synpunkter eller för vidare diskussion.

Robert Szokola

Affärsutvecklare, Leadpoint

Strategy is comodity execution is an art

Vi som jobbar här

Robert Szokola

Efter +20 år inom IT och konsultbranschen brinner jag fortfarande av att skapa, leda och utveckla nya möjligheter med kunder, partners och leverantörer.  Jag har erfarenhet av organisationer i förändring och fungerar bäst som länken mellan teknik och organisation för att få dem att fungera optimalt tillsammans. Jag har fokus på strategiska frågor inom digital transformation och hjälper verksamheter utvecklas med hjälp av digitala möjligheter.

Tel: +46 70 1096392

robert.szokola@leadpoint.se

Ted Olshed

Senior projekt- och programledare med över 20 års erfarenhet inom informationsteknologi. Jag har ansvarat för flertalet verksamhetskritiska utvecklings- och implementationsprojekt med målsättning att bl.a. effektivisera affärsverksamheten, sänka kostnaden och minska riskerna. Jag har stort intresse av förändringsledning och bemästrar bl.a. IT-ServiceManagement, strategi, kravanalys samt riskhantering. Jag arbetar gärna med såväl stora som små organisationer i förändring.

Tel: +46 72 1687829

ted.olshed@leadpoint.se

 

Helen Hultstrand

Senior förändringsledare och verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av att driva förändring,  genomföra nulägesanalyser, driva projekt, utveckla verksamheter, utföra behovskartläggning och ta fram effektmål och knyta dem mot företagets strategier. Att coacha, leda och entusiasmera är något som starkt inspirerar mig och jag arbetar gärna med team- och person utveckling. Jag har även erfarenhet av facilitering workshopar, utbildningar och som talare på seminarier.

Tel: +46 72 1687830

helen.hultstrand@leadpoint.se

 

Albert Rundberg

Senior konsult med gedigen kunskap inom Microsoft infrastruktur och mycket duktig Business Analyst samt erfaren projektkoordinator och projektledare. Jag har ett stort intresse kring teknik och älskar att vara kitet som får saker att hända mellan IT, Verksamhet och leverantör. Jag har erfarenhet av IT-service Management och en teknisk bakgrund, främst inom klienthantering och applikationspaketering där jag även arbetat mycket med strategier inom olika klientplattformar.

Tel: +46 721 644819

albert.rundberg@leadpoint.se

 

Måns Becktor Thun

Erfaren verksamhetsutvecklare, förändringsledare och projektledare som arbetar nära och pedagogiskt med våra kunders kortsiktiga och långsiktiga förändringsbehov genom organisation, chefer, grupper, arbetsätt och digitalisering. Konkret har detta bl.a. inneburit skräddarsydda utvecklingsprogram, processoptimering, förändringsledning, grupputveckling (GDQ), coachning av ledare och medarbetare samt strategisk och operativ kompetensförsörjning samt flertalet styrelseuppdrag.

Tel: +46 76 1888811

mans@leadpoint.se

 

 

Om LeadPoint

Idé. För tre år sedan skapades idén av ett oberoende företag som leverar värde till kunder genom att ta vara på och ständigt utveckla de anställdas kompetenser. När ni anlitar Leadpoint får ni inte bara konsultens kunnande, utan hela bolagets samlade kompetens och erfarenhet.

Start. Vintern 2017 förverkligade vi vår idé och startade Leadpoint med fokus på att skapa en arbetsplats som ger de bästa förutsättningarna för de anställda att trivas och vidareutvecklas inom digital transformation, innefattande verksamhetsutveckling, projekt/förändrings-ledning, förvaltning, utveckling, innovation och management.

Nu. Idag har vi lyckats attrahera de bästa i branschen och är 4 anställda samt anlitar ungefär lika många underkonsulter inom olika kompetensområden. Utöver det har vi skapat starka samarbeten med expertis inom Data Science, AI, Algoritmer m.m och knutit till oss ett stort partner nätverk. Vi har tillsammans skapat ett ramverk för hur du som kund snabbt ska kunna förändra, anpassa, effektivisera, automatisera och samtidigt maximera förväntad effekt samt skapa förutsättningar för innovation.

Vi är en strategisk rådgivare, samarbetspartner och leverantör kring digital transformation som hjälper dig gå från idé till verklighet på ett optimalt sätt.

kontakta oss

10 + 9 =

Telefon

+46 70 109 63 92

Email

info@leadpoint.se

Address

Adelgatan 2

211 22 MALMÖ