Förändring = förbättring?

 

Vad är det som gör att en del organisationer och ledare absolut

inte vill säga förändring utan föredrar ordet förbättring?

Har vi slitit ut begreppet eller beror det på något annat?

 

Läs mer om oss

 

”Vi pratar inte förändring längre för medarbetarna känner sig tvingade, det är ett negativt laddat ord……Vi använder hellre förbättring.”

LeadPoint AB hade förmånen att vara med på en seminariedag där vi presenterade oss, vårt fokus på digitalisering och förändring. Det är i vårt arbete en stor del i verksamhetsutveckling och det vill vi förmedla. Under min presentation får jag en kommentar om att förändring är ganska uttjatat, upplevs tvingande, lite negativt laddat och att gästen i sin organisation har valt att prata om förbättring istället. Detta har jag funderat på. 

Jag söker på nätet för att jag blir lite fundersam om jag är en förbättringsledare eller en förändringsledare….. Olof Röhlander ger tips att använda förbättring istället för förändring. ”En förbättring är alltid en förändring.”  Är det så? Det borde ju vara rätt håll för utveckling.

För mig är förbättringsarbetet något som är ständigt pågående men jag är nog färgad från min fd arbetsgivare och min avdelning där vi arbetade med begreppet ”Ständiga förbättringar”. Där var det en pågående process och en ständig strävan att förbättra. Inte innovationer utan förbättringar av redan etablerade produkter, tjänster eller interna beteenden, processer. Det kan tex vara personalpraktisk existens, typ nytänk kring hur sopsorteringen ska placeras, hur processen kring uppdatering av kunddata eller fler cykelplatser till effektivare, bättre produktion av energi. 

Men förändring? Vad är det som gör att en del organisationer och ledare absolut inte vill säga förändring? Har vi slitit ut begreppet eller beror det på något annat? Att vi strävar efter att förnya oss men faktiskt är lite motståndare till förändring? Frågar jag om gästerna är positiva till förändring räcker de flesta upp handen eller svarar ja. Men om jag ber samtliga Ja-sägare att fundera på om de vill förändras blir en del lite tveksamma. 

Jag som faktiskt arbetar med förändring är själv lite trög till förändring. Vet ju vad jag har men inte vad jag får. Jag vill veta varför och hur det faktiskt påverkar mig och vad resultatet av förändringen förväntas bli. Vad är min insats och vad förväntas jag leverera? Det så väl etablerade uttrycken ”Why?” ”Whats in it for me?”

För mig blir det att fortsätta söka svar för att lära och tänka!

 Ha det gott så hoppas jag vi hörs igen!

//Helén  

 

Helen Hultstrand

Verksamhetsutvecklare, projekt/förändrings-ledare, Leadpoint

culture eats strategy for breakfast

Vi som jobbar här

Robert Szokola

Efter +20 år inom IT och konsultbranschen brinner jag fortfarande av att skapa, leda och utveckla nya möjligheter med kunder, partners och leverantörer.  Jag har erfarenhet av organisationer i förändring och fungerar bäst som länken mellan teknik och organisation för att få dem att fungera optimalt tillsammans. Jag har fokus på strategiska frågor inom digital transformation och hjälper verksamheter utvecklas med hjälp av digitala möjligheter.

Tel: +46 70 1096392

robert.szokola@leadpoint.se

Ted Olshed

Senior projekt- och programledare med över 20 års erfarenhet inom informationsteknologi. Jag har ansvarat för flertalet verksamhetskritiska utvecklings- och implementationsprojekt med målsättning att bl.a. effektivisera affärsverksamheten, sänka kostnaden och minska riskerna. Jag har stort intresse av förändringsledning och bemästrar bl.a. IT-ServiceManagement, strategi, kravanalys samt riskhantering. Jag arbetar gärna med såväl stora som små organisationer i förändring.

Tel: +46 72 1687829

ted.olshed@leadpoint.se

 

Helen Hultstrand

Senior förändringsledare och verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av att driva förändring,  genomföra nulägesanalyser, driva projekt, utveckla verksamheter, utföra behovskartläggning och ta fram effektmål och knyta dem mot företagets strategier. Att coacha, leda och entusiasmera är något som starkt inspirerar mig och jag arbetar gärna med team- och person utveckling. Jag har även erfarenhet av facilitering workshopar, utbildningar och som talare på seminarier.

Tel: +46 72 1687830

helen.hultstrand@leadpoint.se

 

Albert Rundberg

Senior konsult med gedigen kunskap inom Microsoft infrastruktur och mycket duktig Business Analyst samt erfaren projektkoordinator och projektledare. Jag har ett stort intresse kring teknik och älskar att vara kitet som får saker att hända mellan IT, Verksamhet och leverantör. Jag har erfarenhet av IT-service Management och en teknisk bakgrund, främst inom klienthantering och applikationspaketering där jag även arbetat mycket med strategier inom olika klientplattformar.

Tel: +46 721 644819

albert.rundberg@leadpoint.se

 

Måns Becktor Thun

Erfaren verksamhetsutvecklare, förändringsledare och projektledare som arbetar nära och pedagogiskt med våra kunders kortsiktiga och långsiktiga förändringsbehov genom organisation, chefer, grupper, arbetsätt och digitalisering. Konkret har detta bl.a. inneburit skräddarsydda utvecklingsprogram, processoptimering, förändringsledning, grupputveckling (GDQ), coachning av ledare och medarbetare samt strategisk och operativ kompetensförsörjning samt flertalet styrelseuppdrag.

Tel: +46 76 1888811

mans@leadpoint.se

 

 

Om LeadPoint

Idé. För tre år sedan skapades idén av ett oberoende företag som leverar värde till kunder genom att ta vara på och ständigt utveckla de anställdas kompetenser. När ni anlitar Leadpoint får ni inte bara konsultens kunnande, utan hela bolagets samlade kompetens och erfarenhet.

Start. Vintern 2017 förverkligade vi vår idé och startade Leadpoint med fokus på att skapa en arbetsplats som ger de bästa förutsättningarna för de anställda att trivas och vidareutvecklas inom digital transformation, innefattande verksamhetsutveckling, projekt/förändrings-ledning, förvaltning, utveckling, innovation och management.

Nu. Idag har vi lyckats attrahera de bästa i branschen och är 4 anställda samt anlitar ungefär lika många underkonsulter inom olika kompetensområden. Utöver det har vi skapat starka samarbeten med expertis inom Data Science, AI, Algoritmer m.m och knutit till oss ett stort partner nätverk. Vi har tillsammans skapat ett ramverk för hur du som kund snabbt ska kunna förändra, anpassa, effektivisera, automatisera och samtidigt maximera förväntad effekt samt skapa förutsättningar för innovation.

Vi är en strategisk rådgivare, samarbetspartner och leverantör kring digital transformation som hjälper dig gå från idé till verklighet på ett optimalt sätt.

kontakta oss

13 + 10 =

Telefon

+46 70 109 63 92

Email

info@leadpoint.se

Address

Adelgatan 2

211 22 MALMÖ