Förändringsmotstånd eller medhåll - Är det en kulturfråga?

 

Förändringsledare med motstånd till förändring, det är jag. Det är också därför jag vill arbeta med förändring.

 

Läs mer om oss

Förändringsledare med motstånd till förändring, det är jag. Det är också en av anledningarna till att jag vill arbeta med förändring. Tid samt svaret på, ”varför” är anledning till att vi når förändring. Att den blir lyckad handlar om kunskap.

Jag läste en mycket intressant artikel grundad på statistik, från McKinsey som du får ta del av här: McKinsey&Company

Det som för mig är den första ögonbrynslyftaren i rapporten är att det inte är större skillnad på förändringsbenägenhet mellan privat och offentlig sektor. Min uppfattning var att det var stor skillnad baserat på mina egna erfarenheter.

Den andra ögonbrynshöjaren är att det kan vara ekonomiska belöningar eller mer korrekt bonusar som driver individen till förändring och som får privat sektor att ”lyckas”. Intressant!

Jag har själv erfarenhet av ovanstående. För något decennium sedan arbetade jag för ett företag i den privata sektorn. Mitt uppdrag var att effektivisera arbetsflöde, minska den administrativa bördan för medarbetaren och skapa transparens mellan samtliga avdelningar. Vi använde oss av bonussystem som belöning och som en del av lönen att själv kunna påverka. Genom att förändringen skapade mer tid drev medarbetarna själv sin utveckling, arbetade som team och hjälpte varandra. Min roll blev att vara samordnare, administratör och fick skapa förutsättningar för att vi alla skulle nå maximal bonus varje kvartal. Så här fanns ett incitament att driva förändring. Vi öppnade möjligheten för affärer och framför allt när vi digitaliserade arbetsflödet kunde företaget i detalj följa hela flöde från kundbesök med ful insyn i pågående affärer, till avtalstecknande, utförd service, lagerstyrning och slutligen kundfakturan. Vi arbetade med ett och samma CRM och ERP system. Olika avdelningar förenade i samma process. Teknik och digitalisering förenklar och skapar förutsättningar för effektivitet och affärsutveckling.

Några år senare tog jag ett liknande uppdrag men i ett offentligt bolag. Arbetsflödet såg likadant ut, arbetsorderna var exakt lika, akuta och periodiskt återkommande. Gruppen hade en liknande uppsättning och samma förutsättningar att lyckas. Här fanns det däremot ett stort motstånd till förändring. Bakgrunden att inte tillhöra någon avdelning eller ha sin plats i en process tror jag var några av anledningarna. Sedan var det en stor kulturell skillnad mellan företagen. Här arbetade medarbetarna som de alltid hade gjort, organisationsförändringar hade varit många och jag upplevde en viss immunitet. Jag glömmer aldrig en av de första kommentarer jag fick som nyanställd chef ”Du kan väl sätta på en kanna kaffe stumpan så ska vi lyssna på dig sen…..” Kulturfråga!

Jag hade inte samma förutsättningar att ”locka” till förändring utan det blev mer ett krav. Gruppen var heller inte redo för en teamledare utan behövde en chef. Delar av gruppen tog till sig förändringen medan andra arbetade högt och tydligt emot, inofficiella ledare. När jag väl hade identifierat processen och börjat arbeta mot en effektivare arbetsdag för medarbetarna kände de sig bevakade istället för att vi skapade transparens. Här var det tydligt en kulturfråga och framförallt ett motstånd till förändring. I detta uppdraget lärde jag mig mer om hur vi människor fungerar, vad som egentligen förenar och vad jag behöver göra innan jag drar igång med full kraft för effektivitet och förändring.  

 Min slutsats är att först säkerställa att företagskulturen är positiv till förändring. Det är en utmaning i sig att nå dit. Sedan tänker jag att vi måste ta hänsyn till våra olikheter när det kommer till förändring. Min uppfattning är att alla följer med på förändringen om vi vet Varför, vi får känslan av Delaktighet och att vi får Tid. Tiden att landa en förändring är olika lång eller i vissa fall faktiskt kort men den är olika. Vi är olika och jag kan känna igen mig i lite motståndare till förändring för jag behöver alltid veta Varför och hur lång Tid jag får på mig i min förändringsprocess.  

Är du intresserad av en diskussion med en förändringsledare med lite motstånd? Då är du välkommen att höra av dig! 

För mig blir det att fortsätta söka svar för att lära och tänka! 

//Helén 

Helen Hultstrand

Verksamhetsutvecklare, projekt/förändrings-ledare, Leadpoint

culture eats strategy for breakfast

Vi som jobbar här

Robert Szokola

Efter +20 år inom IT och konsultbranschen brinner jag fortfarande av att skapa, leda och utveckla nya möjligheter med kunder, partners och leverantörer.  Jag har erfarenhet av organisationer i förändring och fungerar bäst som länken mellan teknik och organisation för att få dem att fungera optimalt tillsammans. Jag har fokus på strategiska frågor inom digital transformation och hjälper verksamheter utvecklas med hjälp av digitala möjligheter.

Tel: +46 70 1096392

robert.szokola@leadpoint.se

Ted Olshed

Senior projekt- och programledare med över 20 års erfarenhet inom informationsteknologi. Jag har ansvarat för flertalet verksamhetskritiska utvecklings- och implementationsprojekt med målsättning att bl.a. effektivisera affärsverksamheten, sänka kostnaden och minska riskerna. Jag har stort intresse av förändringsledning och bemästrar bl.a. IT-ServiceManagement, strategi, kravanalys samt riskhantering. Jag arbetar gärna med såväl stora som små organisationer i förändring.

Tel: +46 72 1687829

ted.olshed@leadpoint.se

 

Helen Hultstrand

Senior förändringsledare och verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av att driva förändring,  genomföra nulägesanalyser, driva projekt, utveckla verksamheter, utföra behovskartläggning och ta fram effektmål och knyta dem mot företagets strategier. Att coacha, leda och entusiasmera är något som starkt inspirerar mig och jag arbetar gärna med team- och person utveckling. Jag har även erfarenhet av facilitering workshopar, utbildningar och som talare på seminarier.

Tel: +46 72 1687830

helen.hultstrand@leadpoint.se

 

Albert Rundberg

Senior konsult med gedigen kunskap inom Microsoft infrastruktur och mycket duktig Business Analyst samt erfaren projektkoordinator och projektledare. Jag har ett stort intresse kring teknik och älskar att vara kitet som får saker att hända mellan IT, Verksamhet och leverantör. Jag har erfarenhet av IT-service Management och en teknisk bakgrund, främst inom klienthantering och applikationspaketering där jag även arbetat mycket med strategier inom olika klientplattformar.

Tel: +46 721 644819

albert.rundberg@leadpoint.se

 

Måns Becktor Thun

Erfaren verksamhetsutvecklare, förändringsledare och projektledare som arbetar nära och pedagogiskt med våra kunders kortsiktiga och långsiktiga förändringsbehov genom organisation, chefer, grupper, arbetsätt och digitalisering. Konkret har detta bl.a. inneburit skräddarsydda utvecklingsprogram, processoptimering, förändringsledning, grupputveckling (GDQ), coachning av ledare och medarbetare samt strategisk och operativ kompetensförsörjning samt flertalet styrelseuppdrag.

Tel: +46 76 1888811

mans@leadpoint.se

 

 

Om LeadPoint

Idé. För tre år sedan skapades idén av ett oberoende företag som leverar värde till kunder genom att ta vara på och ständigt utveckla de anställdas kompetenser. När ni anlitar Leadpoint får ni inte bara konsultens kunnande, utan hela bolagets samlade kompetens och erfarenhet.

Start. Vintern 2017 förverkligade vi vår idé och startade Leadpoint med fokus på att skapa en arbetsplats som ger de bästa förutsättningarna för de anställda att trivas och vidareutvecklas inom digital transformation, innefattande verksamhetsutveckling, projekt/förändrings-ledning, förvaltning, utveckling, innovation och management.

Nu. Idag har vi lyckats attrahera de bästa i branschen och är 4 anställda samt anlitar ungefär lika många underkonsulter inom olika kompetensområden. Utöver det har vi skapat starka samarbeten med expertis inom Data Science, AI, Algoritmer m.m och knutit till oss ett stort partner nätverk. Vi har tillsammans skapat ett ramverk för hur du som kund snabbt ska kunna förändra, anpassa, effektivisera, automatisera och samtidigt maximera förväntad effekt samt skapa förutsättningar för innovation.

Vi är en strategisk rådgivare, samarbetspartner och leverantör kring digital transformation som hjälper dig gå från idé till verklighet på ett optimalt sätt.

kontakta oss

5 + 5 =

Telefon

+46 70 109 63 92

Email

info@leadpoint.se

Address

Adelgatan 2

211 22 MALMÖ