Grupp eller Team

 

Vad är skillnaden?

 

Läs mer om oss

 

 

Idag är dagen innan flytten till min nya bostad. Så förbaskat skönt! Och inte bara det. Vi har fått ett uppdrag där jag ska få hjälpa till att leda en grupp till ett team och det ser jag så otroligt mycket fram emot. Det ska firas imorgon kväll. 

I min roll som förändringsledare och som en del av vårt team på LeadPoint pratar vi ganska mycket om samarbete. Dels för att vi får frågor om vi vill samarbeta med kollegor i branschen och dels när det gäller uppdrag som vi svarar på. Denna texten kopierade jag från Wikipedia vad där står om samarbete. ”Samarbete, ibland även kollaboration eller kooperation, är när två organismer, personer, grupper, organisationer eller länder genomför arbetsuppgifter tillsammans för en gemensam nytta, till skillnad från att konkurrera för egennytta.” 

Kommer direkt att tänka på en teamdag jag hade för inte så längesedan när vi pratade om vad skillnaden är mellan en grupp och ett team. Det går liksom upp små ”ahaaaa” när vi dyker lite djupare i skillnaden. Om mitt arbete görs på bästa sätt hänger det kvar en önskan om fortsättning för gruppen att närmar sig teamet… Det är riktigt inspirerande att få ge förslag på fortsatt arbete.

Det finns massor att läsa om skillnaden mellan grupp och team. Såhär tänker jag är skillnaden mellan en grupp och ett team.

-En grupp är en samling individer som är förbundna med varandra av en social relation, de har något gemensamt. Ett team består av ett mindre antal människor som gemensamt har en uppgift, ett uppdrag att lösa. Teamet är sammansatt i huvudsak utifrån kompetenser för att lösa uppgiften och det gemensamma uppdraget.  

Låt mig ta ett exempel direkt ur mitt liv. Jag har häst. Jag har min häst inackorderad i ett stall. Vi är flera som har hästar i stallet. Vi är en grupp och vi förenas av vårt intresse. Detta är enkelt för i egentligen behöver vi inte lösa några uppgifter tillsammans, det ställs ”inga” krav på oss i gruppen, vi ska bara koexistera.  

Om det nu skulle vara så att flera gruppmedlemmar ska lösa en gemensam uppgift måste vi samarbeta. Då behöver vi agera som ett team, lag. För att ett lag ska lyckas krävs en del förutsättningar. Vi måste;

  • Veta vårt uppdrag
  • Gemensamt ta fram våra aktiviteter
  • Tydliggöra våra förväntningar på varandra
  • Engagera oss lika mycket
  • Vara villiga att kompromissa för teamets bästa
  • Kommunicera
  • Sätta regler
  • Bestämma konsekvenser
  • Skapa en trygghet där vi kan förlita oss på varandra

För att bli så effektiva som möjligt är det en förutsättning att vi har förståelse för varandras olikheter, behov och trygghetsfaktorer. Dessa tar vi hänsyn till. Nu har vi skapat den bästa grund för att bli ett effektivt, välfungerande lag som ser till uppdragets bästa.

(Min reflektion är helt oberoende av vilket stall. Mitt exempel grundar sig i många års erfarenhet och att familjen själv bedrivit denna verksamhet.)

Nu har jag börjat fundera lite kring detta med grupp och team. För att egentligen tror jag inte att det är benämningen som är skillnaden utan det är fokus på arbetsinsatsen från medlemmarna oberoende om vi kallar samlingen av individer grupp eller team. För enkelhetens skull håller jag mig till uppdelningen grupp och team tills jag har tänkt mer……

Det är med erfarenheter från mitt arbetsliv, fler olika positioner, branscher, uppdrag och mitt privatliv jag tar exempel i mina teamdagar. För mig är det otroligt viktigt att ge exempel till mina kunder som de kan känna igen sig i och som är relevant till deras verksamhet. Jag tänker att som förändringsledare är det viktigt att ha förmågan att förstå och förmedla.

För mig blir det att fortsätta att lära, tänka och ha lite semester?

Ha det gott så hoppas jag vi hörs i sommarvärmen!

 

//Helén

Helen Hultstrand

Verksamhetsutvecklare, projekt/förändrings-ledare, Leadpoint

Vi som jobbar här

Robert Szokola

Efter +20 år inom IT och konsultbranschen brinner jag fortfarande av att skapa, leda och utveckla nya möjligheter med kunder, partners och leverantörer.  Jag har erfarenhet av organisationer i förändring och fungerar bäst som länken mellan teknik och organisation för att få dem att fungera optimalt tillsammans. Jag har fokus på strategiska frågor inom digital transformation och hjälper verksamheter utvecklas med hjälp av digitala möjligheter.

Tel: +46 70 1096392

robert.szokola@leadpoint.se

Ted Olshed

Senior projekt- och programledare med över 20 års erfarenhet inom informationsteknologi. Jag har ansvarat för flertalet verksamhetskritiska utvecklings- och implementationsprojekt med målsättning att bl.a. effektivisera affärsverksamheten, sänka kostnaden och minska riskerna. Jag har stort intresse av förändringsledning och bemästrar bl.a. IT-ServiceManagement, strategi, kravanalys samt riskhantering. Jag arbetar gärna med såväl stora som små organisationer i förändring.

Tel: +46 72 1687829

ted.olshed@leadpoint.se

 

Helen Hultstrand

Senior förändringsledare och verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av att driva förändring,  genomföra nulägesanalyser, driva projekt, utveckla verksamheter, utföra behovskartläggning och ta fram effektmål och knyta dem mot företagets strategier. Att coacha, leda och entusiasmera är något som starkt inspirerar mig och jag arbetar gärna med team- och person utveckling. Jag har även erfarenhet av facilitering workshopar, utbildningar och som talare på seminarier.

Tel: +46 72 1687830

helen.hultstrand@leadpoint.se

 

Albert Rundberg

Senior konsult med gedigen kunskap inom Microsoft infrastruktur och mycket duktig Business Analyst samt erfaren projektkoordinator och projektledare. Jag har ett stort intresse kring teknik och älskar att vara kitet som får saker att hända mellan IT, Verksamhet och leverantör. Jag har erfarenhet av IT-service Management och en teknisk bakgrund, främst inom klienthantering och applikationspaketering där jag även arbetat mycket med strategier inom olika klientplattformar.

Tel: +46 721 644819

albert.rundberg@leadpoint.se

 

Måns Becktor Thun

Erfaren verksamhetsutvecklare, förändringsledare och projektledare som arbetar nära och pedagogiskt med våra kunders kortsiktiga och långsiktiga förändringsbehov genom organisation, chefer, grupper, arbetsätt och digitalisering. Konkret har detta bl.a. inneburit skräddarsydda utvecklingsprogram, processoptimering, förändringsledning, grupputveckling (GDQ), coachning av ledare och medarbetare samt strategisk och operativ kompetensförsörjning samt flertalet styrelseuppdrag.

Tel: +46 76 1888811

mans@leadpoint.se

 

 

Om LeadPoint

Idé. För tre år sedan skapades idén av ett oberoende företag som leverar värde till kunder genom att ta vara på och ständigt utveckla de anställdas kompetenser. När ni anlitar Leadpoint får ni inte bara konsultens kunnande, utan hela bolagets samlade kompetens och erfarenhet.

Start. Vintern 2017 förverkligade vi vår idé och startade Leadpoint med fokus på att skapa en arbetsplats som ger de bästa förutsättningarna för de anställda att trivas och vidareutvecklas inom digital transformation, innefattande verksamhetsutveckling, projekt/förändrings-ledning, förvaltning, utveckling, innovation och management.

Nu. Idag har vi lyckats attrahera de bästa i branschen och är 4 anställda samt anlitar ungefär lika många underkonsulter inom olika kompetensområden. Utöver det har vi skapat starka samarbeten med expertis inom Data Science, AI, Algoritmer m.m och knutit till oss ett stort partner nätverk. Vi har tillsammans skapat ett ramverk för hur du som kund snabbt ska kunna förändra, anpassa, effektivisera, automatisera och samtidigt maximera förväntad effekt samt skapa förutsättningar för innovation.

Vi är en strategisk rådgivare, samarbetspartner och leverantör kring digital transformation som hjälper dig gå från idé till verklighet på ett optimalt sätt.

kontakta oss

2 + 7 =

Telefon

+46 70 109 63 92

Email

info@leadpoint.se

Address

Adelgatan 2

211 22 MALMÖ