Omgiven av kompetenta personer

 

Många är vi som läst Thomas Eriksson bok ”omgiven av idioter”

och minst lika många har en åsikt om den.

Kommunikation är svårt, utmanande samt

fantastiskt och intressant.

 

Läs mer om oss

 

Många är vi som läst Thomas Erikssons bok ”Omgiven av idioter” och ännu fler har en uppfattning om boken. Till trots av mycket kritik så tycker jag att den är bra. Inte för att jag håller med den enkla logik som författaren använder att kategorisera människor utifrån ett beteende, utan för att det finns metoder som gör det enklare för oss att kommunicera med varandra. Kommunikation är svårt, utmanande och fantastiskt intressant.

Det var en dag när jag insåg att jag INTE är omgiven av idioter utan att det handlar om vad, hur och varför. Julen 2017 fick jag boken i julklapp, läste den under min ledighet och flyttade mitt fokus till mottagaren. Om någon ska benämnas med idiot så stod det klart för mig att det var jag.

Jag har valt att certifiera mig hos PulsAnalys AB som har byggt sin metod utifrån DiSC. Anledningen är att jag själv upplevt skillnaden när jag insåg att det inte handlar om mig som sändare utan om de som är mottagare av den information som jag sänder. Nu är denna ett verktyg som jag kan ta avstamp i mitt förändringsledarskap. Vi använder metoden även när vi skapar intressentanalyser och kommunikationsplaner.

Är du nyfiken? Vill du veta mer? Tveka inte att ta kontakt med mig för ett intressant snack där jag sänder med fokus på hur du mottar!

//Helén

Helen Hultstrand

Verksamhetsutvecklare, projekt/förändrings-ledare, Leadpoint

culture eats strategy for breakfast

Vi som jobbar här

Robert Szokola

Efter +20 år inom IT och konsultbranschen brinner jag fortfarande av att skapa, leda och utveckla nya möjligheter med kunder, partners och leverantörer.  Jag har erfarenhet av organisationer i förändring och fungerar bäst som länken mellan teknik och organisation för att få dem att fungera optimalt tillsammans. Jag har fokus på strategiska frågor inom digital transformation och hjälper verksamheter utvecklas med hjälp av digitala möjligheter.

Tel: +46 70 1096392

robert.szokola@leadpoint.se

Ted Olshed

Senior projekt- och programledare med över 20 års erfarenhet inom informationsteknologi. Jag har ansvarat för flertalet verksamhetskritiska utvecklings- och implementationsprojekt med målsättning att bl.a. effektivisera affärsverksamheten, sänka kostnaden och minska riskerna. Jag har stort intresse av förändringsledning och bemästrar bl.a. IT-ServiceManagement, strategi, kravanalys samt riskhantering. Jag arbetar gärna med såväl stora som små organisationer i förändring.

Tel: +46 72 1687829

ted.olshed@leadpoint.se

 

Helen Hultstrand

Senior förändringsledare och verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av att driva förändring,  genomföra nulägesanalyser, driva projekt, utveckla verksamheter, utföra behovskartläggning och ta fram effektmål och knyta dem mot företagets strategier. Att coacha, leda och entusiasmera är något som starkt inspirerar mig och jag arbetar gärna med team- och person utveckling. Jag har även erfarenhet av facilitering workshopar, utbildningar och som talare på seminarier.

Tel: +46 72 1687830

helen.hultstrand@leadpoint.se

 

Albert Rundberg

Senior konsult med gedigen kunskap inom Microsoft infrastruktur och mycket duktig Business Analyst samt erfaren projektkoordinator och projektledare. Jag har ett stort intresse kring teknik och älskar att vara kitet som får saker att hända mellan IT, Verksamhet och leverantör. Jag har erfarenhet av IT-service Management och en teknisk bakgrund, främst inom klienthantering och applikationspaketering där jag även arbetat mycket med strategier inom olika klientplattformar.

Tel: +46 721 644819

albert.rundberg@leadpoint.se

 

Måns Becktor Thun

Erfaren verksamhetsutvecklare, förändringsledare och projektledare som arbetar nära och pedagogiskt med våra kunders kortsiktiga och långsiktiga förändringsbehov genom organisation, chefer, grupper, arbetsätt och digitalisering. Konkret har detta bl.a. inneburit skräddarsydda utvecklingsprogram, processoptimering, förändringsledning, grupputveckling (GDQ), coachning av ledare och medarbetare samt strategisk och operativ kompetensförsörjning samt flertalet styrelseuppdrag.

Tel: +46 76 1888811

mans@leadpoint.se

 

 

Om LeadPoint

Idé. För tre år sedan skapades idén av ett oberoende företag som leverar värde till kunder genom att ta vara på och ständigt utveckla de anställdas kompetenser. När ni anlitar Leadpoint får ni inte bara konsultens kunnande, utan hela bolagets samlade kompetens och erfarenhet.

Start. Vintern 2017 förverkligade vi vår idé och startade Leadpoint med fokus på att skapa en arbetsplats som ger de bästa förutsättningarna för de anställda att trivas och vidareutvecklas inom digital transformation, innefattande verksamhetsutveckling, projekt/förändrings-ledning, förvaltning, utveckling, innovation och management.

Nu. Idag har vi lyckats attrahera de bästa i branschen och är 4 anställda samt anlitar ungefär lika många underkonsulter inom olika kompetensområden. Utöver det har vi skapat starka samarbeten med expertis inom Data Science, AI, Algoritmer m.m och knutit till oss ett stort partner nätverk. Vi har tillsammans skapat ett ramverk för hur du som kund snabbt ska kunna förändra, anpassa, effektivisera, automatisera och samtidigt maximera förväntad effekt samt skapa förutsättningar för innovation.

Vi är en strategisk rådgivare, samarbetspartner och leverantör kring digital transformation som hjälper dig gå från idé till verklighet på ett optimalt sätt.

kontakta oss

14 + 2 =

Telefon

+46 70 109 63 92

Email

info@leadpoint.se

Address

Adelgatan 2

211 22 MALMÖ