Du kan alltid bli bättre!

vågar du utmana för att hitta nya möjligheter

 

Hur skapar jag en bättre, uppdaterad version av mig själv, mitt team eller min verksamhet?

Läs mer om oss

Jag har en övertygelse om att de flesta människor och verksamheter strävar efter att ständigt bli bättre, smartare, snabbare och/eller effektivare. Det är en del av vårt DNA och en förutsättning för evolution. Med det i tanken så blir jag samtidigt förvånad över att det är så få av oss som faktiskt har en metod eller plan över hur det ska ske.

Hur skapar jag en bättre, uppdaterad version av mig själv, mitt team eller min verksamhet?

Var börjar jag, när ska jag anse mig vara i mål, vilka delmål ska jag prioritera och hur säkerställer jag att jag efter målgång fortsätter min utveckling?

Vill du bli bäst på det du gör, i ditt team, i din verksamhet, på din marknad eller i din bransch?

Ta då lärdom av andra, undvik att göra samma misstag, tänk annorlunda, träna ofta, fokusera på dina styrkor och utveckla dina svagheter. Ja, tipsen är många och det kan låta enkelt, men hur kommer jag igång?

Jag väljer att citera Peter Drucker, känd tänkare och författare inom ämnet  management i teori och praktik samt skapare av modern management.

 

“Strategy is a commodity, execution is an art”

 

Det går naturligtvis att diskutera och tolka citatet på olika sätt genom att penetrera betydelsen av orden strategi, commodity, execution och art.

Jag väljer i detta sammanhang att använda citatet utifrån erfarenheten av att se så många fantastiska planer, idéer och strategier gå förlorade eller inte nå de tilltänkte målen och fundera över varför det är så. Är det p.g.a bristande ledarskap, kontroll, uppföljning, tydlighet eller fel kompetenser. Min reflektion baseras även på den förväntan som finns när en strategi blir presenterad, att resten av organisationen ska anamma och exekvera på den. Eller som vi ibland säger “strila ut i organisationen“. Ofta utan att känna till slutmålet, förstå vad den innebär eller hur den påverkar mig och mitt team.

Med andra ord vart börjar jag, hur kommer jag igång och hur skapar jag engagemang kring det vi ska göra samt vilka prioriteringar behöver jag eller mitt team göra.

Om vi har en strategi som kommer att föra oss till en ny förbättrad nivå. Varför fokuserar vi inte mer på att säkerställa så rätt förutsättningar finns genom att även fundera på struktur, kultur och om vi har rätt kunskap eller kompetenser för genomförandet.

På Leadpoint anser vi att exekvering av strategin baseras på hur tydliga vi är med svaren på vad, vem, hur, när och varför utifrån vårt nuläge, framtida läge samt med respekt för att detta inte är konstant och kan behöva anpassas på vägen. Vi tror också att tiden det tar att ta sig från nuvarande till framtida läge kan vara avgörande utifrån ekonomiskt perspektiv och omvärldens snabba förändringar.

Detta är några av orsakerna till varför vi på Leadpoint har lagt ner mycket tid på att ta fram vårt ramverk för hur du hanterar förflyttning på ett mätbart, långsiktigt, kostnadseffektiv och strukturerat sätt.

 

Vill du veta mer om vårt ramverk eller dela dina erfarenheter med oss?

Hör av dig till mig eller någon av mina kollegor så ser vi fram emot att lära oss mer av varandra!

Robert Szokola

Affärsutvecklare, Leadpoint

Strategy is comodity execution is an art

Vi som jobbar här

Robert Szokola

Efter +20 år inom IT och konsultbranschen brinner jag fortfarande av att skapa, leda och utveckla nya möjligheter med kunder, partners och leverantörer.  Jag har erfarenhet av organisationer i förändring och fungerar bäst som länken mellan teknik och organisation för att få dem att fungera optimalt tillsammans. Jag har fokus på strategiska frågor inom digital transformation och hjälper verksamheter utvecklas med hjälp av digitala möjligheter.

Tel: +46 70 1096392

robert.szokola@leadpoint.se

Ted Olshed

Senior projekt- och programledare med över 20 års erfarenhet inom informationsteknologi. Jag har ansvarat för flertalet verksamhetskritiska utvecklings- och implementationsprojekt med målsättning att bl.a. effektivisera affärsverksamheten, sänka kostnaden och minska riskerna. Jag har stort intresse av förändringsledning och bemästrar bl.a. IT-ServiceManagement, strategi, kravanalys samt riskhantering. Jag arbetar gärna med såväl stora som små organisationer i förändring.

Tel: +46 72 1687829

ted.olshed@leadpoint.se

 

Helen Hultstrand

Senior förändringsledare och verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av att driva förändring,  genomföra nulägesanalyser, driva projekt, utveckla verksamheter, utföra behovskartläggning och ta fram effektmål och knyta dem mot företagets strategier. Att coacha, leda och entusiasmera är något som starkt inspirerar mig och jag arbetar gärna med team- och person utveckling. Jag har även erfarenhet av facilitering workshopar, utbildningar och som talare på seminarier.

Tel: +46 72 1687830

helen.hultstrand@leadpoint.se

 

Albert Rundberg

Senior konsult med gedigen kunskap inom Microsoft infrastruktur och mycket duktig Business Analyst samt erfaren projektkoordinator och projektledare. Jag har ett stort intresse kring teknik och älskar att vara kitet som får saker att hända mellan IT, Verksamhet och leverantör. Jag har erfarenhet av IT-service Management och en teknisk bakgrund, främst inom klienthantering och applikationspaketering där jag även arbetat mycket med strategier inom olika klientplattformar.

Tel: +46 721 644819

albert.rundberg@leadpoint.se

 

Måns Becktor Thun

Erfaren verksamhetsutvecklare, förändringsledare och projektledare som arbetar nära och pedagogiskt med våra kunders kortsiktiga och långsiktiga förändringsbehov genom organisation, chefer, grupper, arbetsätt och digitalisering. Konkret har detta bl.a. inneburit skräddarsydda utvecklingsprogram, processoptimering, förändringsledning, grupputveckling (GDQ), coachning av ledare och medarbetare samt strategisk och operativ kompetensförsörjning samt flertalet styrelseuppdrag.

Tel: +46 76 1888811

mans@leadpoint.se

 

 

Om LeadPoint

Idé. För tre år sedan skapades idén av ett oberoende företag som leverar värde till kunder genom att ta vara på och ständigt utveckla de anställdas kompetenser. När ni anlitar Leadpoint får ni inte bara konsultens kunnande, utan hela bolagets samlade kompetens och erfarenhet.

Start. Vintern 2017 förverkligade vi vår idé och startade Leadpoint med fokus på att skapa en arbetsplats som ger de bästa förutsättningarna för de anställda att trivas och vidareutvecklas inom digital transformation, innefattande verksamhetsutveckling, projekt/förändrings-ledning, förvaltning, utveckling, innovation och management.

Nu. Idag har vi lyckats attrahera de bästa i branschen och är 4 anställda samt anlitar ungefär lika många underkonsulter inom olika kompetensområden. Utöver det har vi skapat starka samarbeten med expertis inom Data Science, AI, Algoritmer m.m och knutit till oss ett stort partner nätverk. Vi har tillsammans skapat ett ramverk för hur du som kund snabbt ska kunna förändra, anpassa, effektivisera, automatisera och samtidigt maximera förväntad effekt samt skapa förutsättningar för innovation.

Vi är en strategisk rådgivare, samarbetspartner och leverantör kring digital transformation som hjälper dig gå från idé till verklighet på ett optimalt sätt.

kontakta oss

12 + 12 =

Telefon

+46 70 109 63 92

Email

info@leadpoint.se

Address

Adelgatan 2

211 22 MALMÖ