Människa och teknik

Vi får dig och din organisation att prestera bättre.

 

Med hjälp av strategiska beslut och genomförandekraft, baserat på

din verklighet, bransch, kultur och ny teknik.

Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

Robert Szokola

Efter +20 år inom IT och konsultbranschen brinner jag fortfarande av att skapa, leda och utveckla nya möjligheter med kunder, partners och leverantörer.  Jag har erfarenhet av organisationer i förändring och fungerar bäst som länken mellan teknik och verksamhet för att få dem att fungera optimalt tillsammans. Jag har fokus på strategiska frågor inom digital transformation och hjälper verksamheter utvecklas med hjälp av digitala möjligheter.

Tel: +46 70 1096392

robert.szokola@leadpoint.se

Ted Olshed

Senior projekt- och programledare med över 20 års erfarenhet inom informationsteknologi. Jag har ansvarat för flertalet verksamhetskritiska utvecklings- och implementationsprojekt med målsättning att bl.a. effektivisera affärsverksamheten, sänka kostnaden och minska riskerna. Jag har stort intresse av förändringsledning och bemästrar bl.a. IT-ServiceManagement, strategi, kravanalys samt riskhantering. Jag arbetar gärna med såväl stora som små organisationer i förändring.

Tel: +46 72 1687829

ted.olshed@leadpoint.se

 

Helen Hultstrand

Senior förändringsledare och verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av att driva förändring,  genomföra nulägesanalyser, driva projekt, utveckla verksamheter, utföra behovskartläggning och ta fram effektmål och knyta dem mot företagets strategier. Att coacha, leda och entusiasmera är något som starkt inspirerar mig och jag arbetar gärna med team- och person utveckling. Jag har även erfarenhet av facilitering workshopar, utbildningar och som talare på seminarier.

Tel: +46 72 1687830

helen.hultstrand@leadpoint.se

 

Albert Rundberg

Senior konsult med gedigen kunskap inom Microsoft infrastruktur och mycket duktig Business Analyst samt erfaren projektkoordinator och projektledare. Jag har ett stort intresse kring teknik och älskar att vara kitet som får saker att hända mellan IT, Verksamhet och leverantör. Jag har erfarenhet av IT-service Management och en teknisk bakgrund, främst inom klienthantering och applikationspaketering där jag även arbetat mycket med strategier inom olika klientplattformar.

Tel: +46 721 644819

albert.rundberg@leadpoint.se

 

Måns Becktor Thun

Erfaren verksamhetsutvecklare, förändringsledare och projektledare som arbetar nära och pedagogiskt med våra kunders kortsiktiga och långsiktiga förändringsbehov genom organisation, chefer, grupper, arbetssätt och digitalisering. Konkret har detta bl.a. inneburit skräddarsydda utvecklingsprogram, processoptimering, förändringsledning, grupputveckling (GDQ), coachning av ledare och medarbetare samt strategisk och operativ kompetensförsörjning samt flertalet styrelseuppdrag.

Tel: +46 76 1888811

mans@leadpoint.se

 

 

Vi som arbetar tillsammans med Leadpoint

Philip Anton de Saint-Aubain

Jag har arbetat inom området Data Science de senaste 8 åren innefattande bl.a. algoritmutveckling, data visualisering, statistik och databehandling. Har branscherfarenhet från Energi, medicin, produktion samt transport och kompetenser inom Big Data, Machine learning, AI, BI, Robotics, IOT, matematik, R, Python, Shiny, Tableau, PowerBI och Qlick.

Martin Berntsson

Erfaren Datascientist med specialistkompetens inom dataanalys och försöksplanering (DoE). Jag har lång erfarenhet av att skapa och använda modeller samt applikationer där modeller används. Har varit aktiv i branscher som kemisk process, energi, metallurgi, automotive etc. och har kompetenser inom Big Data, Machine learning, blockkedjor, AI, Databaser, R, Phyton m.m.

Charlotte Dunder Forslin

Skicklig projektledare och kravställare som gärna ser att förändringsprojekt drivs agilt för effektiv uppföljning mot behov och mål. Har fallenhet för struktur och analys samt en förmåga att uppfatta olika perspektiv, från helhet till detaljnivå. Jag arbetar gärna med digital utveckling och innovation.

Vårt nätverk

Vi vet att vi inte kan lösa alla era problem och har därför skapat ett nätverk av duktiga samarbetspartner och underkonsulter med både stora som små bolag där vi vet det finns skickliga människor som vi har arbetat med tidigare och varmt kan rekommendera vidare när våra kunder behöver specialist kompetenser.

Samarbetspartner

Konsulter i vårt nätverk

Underkonsulter

Om LeadPoint

Idé. För tre år sedan skapades idén av ett oberoende företag som leverar värde till kunder genom att ta vara på och ständigt utveckla de anställdas kompetenser. När ni anlitar Leadpoint får ni inte bara konsultens kunnande, utan hela bolagets samlade kompetens och erfarenhet.

Start. Vintern 2017 förverkligade vi vår idé och startade Leadpoint med fokus på att skapa en arbetsplats som ger de bästa förutsättningarna för de anställda att trivas och vidareutvecklas inom digital transformation, innefattande verksamhetsutveckling, projekt/förändrings-ledning, förvaltning, utveckling, innovation och management.

Nu. Idag har vi lyckats attrahera de bästa i branschen och är 5 anställda samt anlitar ungefär lika många underkonsulter inom olika kompetensområden. Utöver det har vi skapat starka samarbeten med expertis inom Data Science, AI, Algoritmer m.m och knutit till oss ett stort partner nätverk. Vi har tillsammans skapat ett ramverk för hur du som kund snabbt ska kunna förändra, anpassa, effektivisera, automatisera och samtidigt maximera förväntad effekt samt skapa förutsättningar för innovation.

Vi är en strategisk rådgivare, samarbetspartner och leverantör kring digital transformation som hjälper dig gå från idé till verklighet på ett optimalt sätt.

vi skapar värde för människor, företag samt samhället i stort genom digitala möjligheter

Ny teknik – nytt beteende = digital transformation

Våra framgångsfaktorer

Digitalisering finns idag på allas agenda och ständig förändring har blivit det nya normaltillståndet. Ny teknik skapar nya möjligheter. Det gäller bara att hänga med i utvecklingen samt förstå vad den kan ge för värde i just din verksamhet.

Projekt samt digitala initiativ pågår ständigt samtidigt som målen är rörliga, kunderna ombytliga och omprioriteringar regelmässiga.

För att hinna med den snabba utvecklingen är vår övertygelse att begreppet och konceptet ”projekt” behöver omdefinieras.

 

9

Kompetens

Vi har kunskap om vad tekniken kan göra för din verksamhet och hjälper dig med ett helhetsperspektiv.

 

9

Metoder

Vi har utvecklat ett ramverk för digital transformation baserat på etablerade metoder och best practice.

9

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av digitalisering och transformation samt förstår samspelet mellan Strategi, Organisation, individ och Teknik.

9

Nytänkande

Vi litar på vår kunskap och erfarenhet och tittar gärna på nya betalningsmodeller med delad risk och framgång.

9

Oberoende

Våra kunder kan lita på oss fullt ut och vi har inga samarbeten eller leverantörer som gör avkall på vårt oberoende.

9

Nätverk

Vi har ett stort nätverk med många kontakter som säkerställer att du som kund får bästa möjliga kompetens vid behov.

Värdeord

MOD   Vi vågar sticka ut, utmana, tänka annorlunda  och erkänna när vi har fel.

PÅLITLIGHET   Vi är transparenta och uppfyller alltid våra åtaganden gentemot kunder, partners och kollegor.

RESPEKT   Vi möter varje situation och människa med förståelse och ödmjukhet.

kontakta oss

14 + 10 =

Telefon

+46 70 109 63 92

Email

info@leadpoint.se

Address

Adelgatan 2

211 22 MALMÖ